JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก เว็บสมัครงาน JOB48.COM ( ให้บริการ หางาน สมัครงาน ค้นหาผู้สมัครงาน )

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด


100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0-27030698

0-27030699

พิมลพรรณ สิงห์

http://www.honeycombpack.com/

812,011 วิว(company)

พนักงานเย็บกล่องกระดาษ
บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

บรรจุภัณฑ์และพาเลทกระดาษ

- สามารถใช้เครื่องเย็บลวดแบบตั้งและนอนได้

- มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน

- เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด

จำนวน : 2 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : งานประจำ

ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ

เพศ : ทั้งชายและหญิง

อายุ : 20-60

ติดต่อคุณ : พิมลพรรณ สิงห์

เว็บไซต์ : http://www.honeycombpack.com/บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน อัตรา ประเภท วิว
619140 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 1/12/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 63
619139 พนักงานฝ่ายผลิต 1/12/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 117
619138 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1/12/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 111
619137 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 1/12/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 36
618980 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 30/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 57
618979 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 30/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 62
618978 พนักงานฝ่ายผลิต 30/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 84
618977 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 30/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 59
617913 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 23/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 82
616208 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 12/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 228
612825 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 20/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 292
612261 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 17/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 203
611977 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 15/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 252
611976 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 15/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 303
611975 พนักงานฝ่ายผลิต 15/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 324
611974 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 15/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 302
611821 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 14/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 259
611820 พนักงานฝ่ายผลิต 14/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 283
611819 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 14/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 262
611818 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 14/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 296