ไม่พบข้อมูล


" มองลูกค้าเป็น เพื่อน ลูกค้าขาประจำเป็น เพื่อนแท้
มองเพื่อน ที่ยอมเป็นลูกค้า เป็น เพื่อนตาย
มองเพื่อน ที่ไม่ยอมเป็นลูกค้า เป็นคนแปลกหน้า
เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่ลูกค้า ย่อมเป็นคนแปลกหน้า "

โดย JOB48.COM